Specials Package เลือก Package สินค้า

1.เลือก สูตรสินค้าและจำนวนสั่งผลิต

1.เลือก สูตรสินค้าและจำนวน

2.เลือก บรรจุภัณฑ์

3.เลือก แบบตัวหนังสือโลโก้

4.เลือก รูปแบบโลโก้

5.ตั้งชื่อแบรนด์สินค้าของคุณ


1.เลือก สูตรผลิตภัณฑ์และจำนวน

เลือกสูตรผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และเลือกจำนวนการสั่งผลิตตามเรทราคาในตารางด้านล่าง

สั่งผลิต 500ชิ้น ขึ้นไป สามารถสั่งผลิตกล่องได้ ในราคาใบละ16บาทต่อกล่อง

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าขนส่งและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

Package ราคา-จำนวน ราคากล่อง
Package1 15000฿ = 100ชิ้น (150฿/ชิ้น)
Package2 25000฿ = 200ชิ้น (125฿/ชิ้น)
Package3 35000฿ = 300ชิ้น (117฿/ชิ้น)
Package4 45000฿ = 400ชิ้น (113฿/ชิ้น)
Package5 55000฿ = 500ชิ้น (110฿/ชิ้น) 8000฿ (16฿/กล่อง)
Package6 99000฿ = 1000ชิ้น (99฿/ชิ้น) 15000฿ (15฿/กล่อง)
Package7 190000฿ = 2000ชิ้น (95฿/ชิ้น) 28000฿ (14฿/กล่อง)
Package8 270000฿ = 3000ชิ้น (90฿/ชิ้น) 39000฿ (13฿/กล่อง)

 

>>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<< >>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<<
>>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<< >>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<<
>>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<< >>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<<
 
>>ดูข้อมูลสูตร คลิ๊ก<<  
Share