ค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่องสำอาง

ค่าบริการบรรจุ ขั้นต่ำ100ชิ้น บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
 • บรรจุขวด/กระปุก/ตลับ/ถุง
 • ติดฉลาก 1-2ด้าน
 • ยิงLOT/MFG วันที่ผลิต (ส่วนใหญ่พิมพ์ลงในฉลาก)
 • หุ้มฟิล์มหดและซีลขวดขนาดไม่เกิน 300มล.
5บาท / ชิ้น (ถ้าขนาดเกิน300มล.บวก1-2บาท/ชิ้น)
บรรจุใส่กล่อง ราคาขึ้นอยู่กับความยากในกับพับกล่อง 1-3บาท / กล่อง
ใส่ใบคู่มือใส่กล่องหรือติดกับสินค้า 0.2-1บาท / ชิ้น
ค่าบรรจุสบู่ ติดฉลากและหุ่มห่อฟิล์ม 0.2-1บาท / ก้อน
การบรรจุสินค้ารูปแบบพิเศษอื่นๆ อาจมีบริการเพิ่มตามความเหมาะสม 1-5บาท / ชิ้น

 

ค่าบริการบรรจุ หมายเหตุ
 • 1-3999ชิ้น = 10000บาท (ราคาเหมาจ่าย)
 • 4000-5000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 2.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1.20บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.8บาท/ชิ้น
รับบรรจุขั้นต่ำที่ 10000บาท (1-3999ชิ้น)
ค่าติดฉลาก1ด้าน  
 • 1-3999ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.6บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.5บาท/ชิ้น
ราคานี้ติดฉลาก 1ด้าน 1จุด

ถ้าติดมากกว่า1ด้านบวกเพิ่มตามตกลง

ค่าหุ้มฟิล์มหด  
 • 1-3999ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.6บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.5บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.4บาท/ชิ้น
ราคานี้เฉพาะ ขนาดไม่เกิน300 มล

ขนาดเกิน300-500มล. บวกเพิ่ม0.25บาท/ชิ้น

ขนาดเกิน500มล. บวกเพิ่ม0.50บาท/ชิ้น

ค่าพับ-ใส่กล่อง  
 • 1-3999ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 0.9บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.6บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.5บาท/ชิ้น
 
ค่าซีนซองฟรอด์ยMask sheet  
 • 1-3999ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 0.9บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.6บาท/ชิ้น
 

 

ค่าบริการงานเอกสาร บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
ขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จด (ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จด (ชุด)
 • แผนที่ร้านหรือบริษัทของลูกค้า

นิติบุคคล หรือรูปแบบบริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (2 ชุด)
 • สำเนา ภพ.20 (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่ (2 ชุด)
 • แผนที่ตั้งร้านหรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่
 • สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด (ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้)
1500บาท / รหัส (ครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น)
จดแจ้ง อย.ใหม่ (ใช้เวลา1-4อาทิตย์)

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
1500บาท / สูตร *ควรเตรียมชื่อไว้2-3ชื่อเพื่อความรวดเร็ว*
ขอใบ รับรองการขาย ( Certificate of free sales : CFS ) (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ขอใบCFSก็ต่อเมื่อ ผู้ขายนำสินค้าไปขายในต่างประเทศ
 • ขอใบ CFS ส่งออกประเทศจีน 5000บาท/ใบ
2000บาท / 5000บาท(จีน)

 

ค่าบริการออกแบบ บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
ออกแบบโลโก้

 • ชื่อแบรนด์สินค้า (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)
 • เฉดสีที่ต้องการ
 • รูปแบบของโลโก้ โดย แนบ file ตัวอย่างโลโก้ หรือรูปถ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ให้ตรงตามต้องการลูกค้า สามารถค้นหาแนวทางผ่าน google
500บาท / ชิ้น
ออกแบบฉลาก

 • ชื่อแบรนด์ ภาษาไทย / อังกฤษ
 • ชื่อสินค้า ภาษาไทย / อังกฤษ
 • ประเภทสินค้า
 • รายละเอียดสินค้า
 • ส่วนประกอบ (อ้างอิงตามสูตรที่ขึ้นทะเบียน)
 • วิธีใช้โดยประมาณ
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้ผลิตและที่ตั้ง
 • ครั้งที่ / วันผลิต / หมดอายุ
 • เลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่ทะเบียน อย.)
 • ราคาขายปลีก
 • คำเตือน / คำแนะนำ
 • ปริมาณสุทธิ
 • โลโก้สินค้า (ถ้ามีแนบมาด้วย)
500บาท / ชิ้น
ออกแบบกล่องสบู่
ขอไฟล์แก้ไขได้เพิ่ม 500 บาท
1000บาท / กล่อง
ออกแบบกล่องครีม
ขอไฟล์แก้ไขได้เพิ่ม 1000 บาท
3000บาท / กล่อง
Ad Banner (800x800px)
ขอไฟล์แก้ไขได้เพิ่ม 100 บาทต่อรูป
2000บาท / 5รูป
Facebook Cover (828x315px)
ขอไฟล์แก้ไขได้เพิ่ม 300 บาทต่อรูป
1000บาท / 1รูป
ออกแบบ Infographic
ขอไฟล์แก้ไขได้เพิ่ม 300 บาทต่อรูป
1000บาท / 1รูป
ถ่ายภาพสินค้า
1-2 สินค้า
3-5 สินค้า
6-10 สินค้า
11 สินค้าขึ้นไป
ไดคัทรูป เพิ่ม100บาทต่อรูป
1000บาท / 20-30รูป
3000บาท / 40-80รูป
5000บาท / 100-200รูป
500บาท / สินค้า (40รูปต่อสินค้า)

 

ค่าบริการอื่นๆ บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
พัฒนาสูตรใหม่และแกะสูตร 5000บาท / สูตร
หานางแบบถ่ายรูปกับสินค้า 15000บาท ได้10คน คนละ5-7รูป รวม50-70รูป
ถ่ายรีวิววีดีโอกับสินค้า 15000บาท ได้5คน รวม5คลิป คลิปละ1-3นาที
พิมพ์สติกเกอร์ฉลากกันน้ำ สีขาว/ใส ขนาด 1 ตร.ม. พร้อมไดคัท
400-700บาท / ตร.ม.
กล่องบรรจุภัณฑ์

 • เรทราคาและขั้นต่ำ 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 10000 กล่อง
ติดต่อสอบถาม

 

เมื่อสั่งสินค้าเครื่องสำอางเกิน 20,000บาท (เฉพาะค่าครีม) ฟรี! 2บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย

 1. ออกแบบโลโก้ (1000฿)
 2. ออกแบบฉลาก (1000฿)

เมื่อสั่งสินค้าเครื่องสำอางเกิน 50,000บาท (เฉพาะค่าครีม) ฟรี! อีก1บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย

 1. ออกแบบกล่องสินค้า (3000฿)

เมื่อสั่งสินค้าเครื่องสำอางเกิน 90,000บาท (เฉพาะค่าครีม) ฟรี! อีก1บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย

 1. พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตร(5000฿)

บริษัท ฯ สามารถยกเลิกเลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้กรณีลูกค้าขาดการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ติดต่อกันเป็น ระยะเวลา 1 ปี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

ค่าใช้จ่ายการทำสินค้า โปรโมชั่นพื้นฐาน ค่าพัฒนาสูตร&แกะสูตร
การสั่งสกรีนขวด การสั่งสติ๊กเกอร์ การสั่งผลิตกล่อง
การทำใบเสนอราคา ค่าบริการต่างๆ 5ขั้นในการสร้างแบรนด์
ครีม1กก.บรรจุได้กี่ชิ้น    
   

 

เกี่ยวกับการขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง
 • ผู้ว่าจ้างผลิตต้องขอทุกคน ถ้าลูกค้าเคยขอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขอใหม่
ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบริษัท(นิติบุคคล) จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เซ็นต์และประทับตราทุกหน้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
4. แผนที่บริษัท (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ พร้อมประทับตราบริษัท
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

รูปแบบการกรอกของนิติบุคคล

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบุคคล จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)

 

อกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

รูปแบบการกรอกของบุคคลธรรมดา

 

Share