กฏระเบียบพนักงาน

กฏระเบียบพนักงาน บริษัท LEGEND OF PRODUCT (LOP)

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

1แรงเท่ากับ ฐานเงินเดือน หารด้วยวันทำงาน (1เดือน=30วัน)

 1. ตำแหน่งที่หยุดทุกวันอาทิตย์ ใน1เดือนจะทำงาน26วัน
 2. ตำแหน่งที่หยุดทุกวันเสาร์1วัน/เดือน+ทุกวันอาทิตย์4วัน ใน1เดือนจะทำงาน25วัน
 3. ตำแหน่งที่หยุดทุกวันเสาร์2วัน/เดือน+ทุกวันอาทิตย์4วัน ใน1เดือนจะทำงาน24วัน
 4. ตำแหน่งที่หยุดทุกวันเสาร์4วัน/เดือน+ทุกวันอาทิตย์4วัน ใน1เดือนจะทำงาน22วัน

ตัวอย่าง : นายAมีฐานเงินเดือน 16,000บาท/เดือน ทำงาน24วันต่อเดือน

 • นายA มีค่าแรงต่อวัน เท่ากับ 16,000/24 = 667บาท (1แรง)
 • นายA ลาหยุด2วัน และสิทธิ์ลาพักร้อนหมดแล้ว นายAจะถูกหักเงิน2แรง = 1,333บาท

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ เข้างาน9.00 / พัก 12.00-13.00น. / เลิกงาน 17.30น.
 • สาร์  เข้างาน 9.00 /.พักเที่ยง 12.00-13.00น. / เลิกงาน 16.30น.
 • ฝ่ายผลิต พักเบรคได้เวลา 15.00-15.15น และกลับถึงห้องทำงานไม่เกิน15.20น. ยกเว้นวันเสาร์ไม่มีพักเบรค
 • OT เริ่ม 19.00น. หรือแล้วแต่หัวหน้างานกำหนด

สิทธิ์การมาสาย ไม่เกิน60ครั้ง/ปี

 • เช็คชื่อเข้างานไม่เกินเวลาที่กำหนด ช่วงเช้า 9.00น. / ช่วงบ่าย 13.00น.
 • มาสาย ไม่เกิน60ครั้ง/ปี และไม่เกิน30นาทีต่อครั้ง จะไม่ถูกหักเงิน
 • มาสาย เกิน30นาที ถูกหักเงินคำนวนจาก = นาทีที่สาย X 0.01%ของเงินเดือน
 • มาสาย เกิน60ครั้งต่อปี ครั้งต่อไปจะถูกหัก = นาทีที่สาย X 0.1%ของเงินเดือน

  • สายเกิน60ครั้ง=เตือนครั้งที่1
  • สายเกิน75ครั้ง=เตือนครั้งที่2 และลดเงินเดือน10%
  • สายเกิน90ครั้ง=เตือนครั้งที่3 และลดเงินเดือนอีก20%
 • ตัวอย่างการหักเงิน
  • ตัวอย่าง : พนักงานA มีฐานเงินเดือน 15000฿ มาทำงานเวลา 9.29น. มาสายคิดเป็น1ครั้ง แต่ไม่ถูกหักเงิน
  • ตัวอย่าง : พนักงานB มีฐานเงินเดือน 15000฿ มาทำงานเวลา 9.32น. มาสายคิดเป็น1ครั้ง และถูกหักเงิน 32*1.5=48บาท
  • ตัวอย่าง : พนักงานC มีฐานเงินเดือน 15000฿ มาทำงานเวลา 9.32น. มาสายรวมทั้งหมด61ครั้ง จะถูกหักเงิน 32*0.1%=480บาท

ลืมเช็คชื่อเข้า-ออกงาน (สแกนลายนิ้วมือหรือตอกบัตร)

 • ไม่เช็คชื่อ1ครั้ง หัก30บาท/ครั้ง และถ้าไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานครบ2ครั้ง ถูกหัก1แรง คิดในเดือนนั้นๆ
  • ตัวอย่าง เดือนนี้ไม่เช็คชื่อเข้างาน4ครั้ง=2แรง ถ้ามีฐานเงินเดือนที่15000บาท จะถูกหัก2แรง คือ ประมาณ1000บาท
  • ตัวอย่าง เดือนนี้ไม่เช็คชื่อเข้างาน1ครั้ง และเดือนต่อไปไม่เช็คชื่อเข้างานอีก1ครั้ง จะไม่ได้เอามารวมกันและไม่ถูกหักเงิน
 • กรณี ไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานสามารถให้เซ็นต์และบอกเหตุผลได้ แจ้งใน3วัน *การลืมไม่ใช่เหตุผลที่ให้เซ็นต์ได้*

สิทธิ์การลาครึ่งวัน 3ครั้งต่อปี

 • พนักงานทดลองงาน ไม่สามารถลาได้ ถ้าลาจะเป็นหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลา
 • ต้องแจ้งหัวหน้างานและลงในระบบทุกครั้ง ไม่งั้นจะถือว่าขาดงาน
 • ลาได้ไม่เกินครึ่งวันแบ่งเป็นครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่าย และไม่เกิน 4ครั้งต่อปี ถ้าเกิน4ครั้งจะถูกหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่เกิน

สิทธิ์การลากิจ 3วันต่อปี

 • พนักงานทดลองงาน ไม่สามารถลาได้ ถ้าลาจะเป็นหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลา
 • ต้องแจ้งหัวหน้างานและลงในระบบทุกครั้ง ไม่งั้นจะถือว่าขาดงาน
 • การลากิจไม่เกิน4วันต่อปี ถ้าเกินกำหนด จะถูกหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลาเกิน

สิทธิ์การลาพักร้อน 6-10วันต่อปี

 • พนักงานทดลองงาน ไม่สามารถลาได้ ถ้าลาจะเป็นหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลา
 • ต้องแจ้งหัวหน้างานและลงในระบบทุกครั้ง ไม่งั้นจะถือว่าขาดงาน
 • การลาพักร้อนสูงสุด10วันต่อปี ถ้าเกินกำหนด จะถูกหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลาเกิน
  • พนักงานที่ยังไม่ผ่านทดลองงานไม่มีสิทธิ์ลาพักร้อน
  • พนักงานทำงานไม่ถึง1ปี ลาพักร้อนได้ 3วันครึ่งปีแรกและอีก3วันครึ่งปีหลัง (เข้ามาช่วงไหนจะได้สิทธิ์การลาช่วงนั้น)
  • พนักงานที่ทำงาน 1ปีขึ้นไป ลาพักร้อนได้ 6วันต่อปี
  • พนักงานที่ทำงาน 2ปีขึ้นไป ลาพักร้อนได้ 7วันต่อปี
  • พนักงานที่ทำงาน 3ปีขึ้นไป ลาพักร้อนได้ 8วันต่อปี
  • พนักงานที่ทำงาน 4ปีขึ้นไป ลาพักร้อนได้ 10วันต่อปี
 • เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์4วันขึ้นไป ห้ามลาพักร้อน ถ้าลาจะถูกหักค่าแรงตามวันที่หยุดเพิ่ม
 • หากใน1ปีไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนตามจำนวนที่มี จะคำนวนกลับเป็นเงินค่าแรงรายวันจ่ายให้เดือนสุดท้ายของปี
  • พนักงานทดลองงานหรือทำงานไม่ถึง1ปีจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
  • พนักงานที่ลาป่วย-ลาคลอด ลาบวช เกิน12วันต่อปี จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
  • พนักงานที่มาสายมากกว่า60ครั้งต่อปี จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
  • พนักงานที่ถูกเตือนเกิน 2ครั้งต่อปี จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
  • ตัวอย่าง : นายA มีค่าแรงต่อวัน667฿ มีสิทธิ์ลาพักร้อน8วัน แต่นายA ใช้สิทธิ์ในปีนี้ไปเพียง2วัน จะเหลือสิทธิ์6วัน สิ้นปีนี้นายAจะได้เงินจากสิทธิ์ลาพักร้อนคงเหลือ 4,002บาท (667*6)

สิทธิ์การลาป่วย 30วันต่อปี

 • ต้องแจ้งหัวหน้างานและลงในระบบทุกครั้ง ไม่งั้นจะถือว่าขาดงาน
 • ลาป่วยทุกครั้งต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่มีข้อยกเว้นถึงจะไม่ถูกหักเงิน
  • สามารถใช้ใบรับรองแพทย์จากคลีนิกได้ 5ครั้ง
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลได้ 25-30ครั้ง
 • ลาโดยไม่ได้ป่วยจริงๆ ถูกหักเงิน2แรงต่อวัน และถูกเตือน1ครั้ง สืบทราบตอนหลังก็โดนหักเพราะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
 • ลาป่วยทุกครั้งโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ถือว่าขาดงาน ถูกหักเงิน1แรงต่อวัน แม้จะแจ้งหัวหน้างานแล้วก็ตาม
 • ลาป่วยเกินกำหนด30วันต่อปี จะถูกหักเงิน1แรงตามจำนวนวันที่ลา

การขาดงานหรือลาโดยไม่แจ้งและไม่ลงบันทึกในระบบ

 • ไม่มาทำงาน ขาดงาน โดยไม่แจ้งหัวหน้างานหรือแจ้งแต่ไม่ได้ลงในระบบ ถูกหัก2แรงต่อวัน และถูกเตือน1ครั้ง
 • ไม่มาทำงาน ขาดงาน โดยแจ้งมีเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นจริงๆ จะหักวันลากิจหรือลาพักร้อนแทน
 • ไม่มาทำงาน ขาดงาน โดยแจ้งมีเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นจริงๆและวันลากิจ/พักร้อนหมด จะถูกหัก1แรง และไม่ถูกเตือน

การถูกตักเตือนและการถูกสั่งพักงาน

 • เตือนถึง3ครั้ง/ปี มีผลลดเงินเดือน20%
 • เตือนถึง5ครั้ง/ปี มีผลให้ออกจากงาน พ้นสภาพพนักงาน
 • การพักงานจะหักเงินค่าแรงตามจำนวนวันที่โดนพักงาน

การทำงานล่วงเวลา หรือOTหรือทำงานในวันหยุด

 • ทำโอทีทุกครั้ง หัวหน้างานจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย1ชม. OT เริ่มนับตั้งแต่เวลา 19.00น. หรือตามหัวหน้างานกำหนด
 • พนักงานที่ทำOTต้องแจ้งหัวหน้างานก่อนทำทุกครั้ง
 • ในกรณีที่ที่ลงชื่อทำโอทีแล้ว ถึงวันเวลาไม่ว่างทำ ถูกหัก1แรง ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็นจริงๆ
 • การทำโอทีเป็นไปตามกฏระเบียบเพิ่มเติมของฝ่ายต่างๆ

กฏการเบิกเงินเดือน

 1. ต้องแจ้งหัวหน้างานและลงในระบบทุกครั้ง
 2. ต้องเป็นพนักงานประจำที่บรรจุแล้ว
 3. เบิกเงินได้ไม่เกิน30%ของฐานเงินเดือน
 4. ทำงานในเดือนนั้นมาอย่างน้อย15วัน
 5. เป็นพนักงานที่ไม่เคยถูกเตือนในเดือนนั้น
 6. บอกเหตุผลของการเบิกทุกครั้ง

การหักเบี้ยประกันตนเอง จำนวน5%ของเงินเดือน ระยะเวลา10เดือน

 • พนักงานทดลองงานจะไม่ถูกเก็บเบี้ยประกันตนเอง
 • เบี้ยประกันต้นเองจะเริ่มถูกหักเมื่อถูกบรรจุเป็นพนักงานประจำ คิดจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน โดยหัก5% เป็นเวลา10เดือน
 • จะได้เบี้ยประกันตนคืนเต็มจำนวนในกรณีที่ลาออกโดยมีการแจ้งลาออกอย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • จะได้เบี้ยประกันตนคืนภายใน7วัน หลังจากได้รับเงินเดือนก่อนสุดท้าย
 • กรณีที่ไม่ได้เบี้ยประกันตนเอกคือ
  • ลาออกโดยไม่แจ้งตามกำหนด และไม่เขียนใบลาออก
  • ถูกปลดออก-ไล่ออกด้วยความผิดต่างๆ หรือสร้างความเสียหายมากกว่าจำนวนเงินประกันตน

การหักเบี้ยประกันสังคม จำนวน5%ของเงินเดือน ทุกเดือน

 • บริษัทจะหักเบี้ยประกันสังคมจำนวน5%ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน750฿ ตามกฏหมายกำหนด
 • บริษัทจะสมทบเบี้ยประกันสังคมให้อีกเท่าหนึ่ง เท่ากับจำนวน5%ในแต่ละเดือนที่พนักงานเสีย
 • ถ้าไม่เคยทำประกันสังคม อาจใช้เวลาถึง2-3เดือนหลังจากส่งงวดแรกเพื่อใช้สิทธิ์ได้ *ข้อนี้สนง.ประกันสังคมบอกมา*
 • สำหรับพนักงานทดลองงาน บริษัทจะยังไม่ให้เข้าระบบประกันสังคม แต่จะเสียภาษี หัก ณที่จ่าย3%ของฐานเงินเดือน

การลาออก-การปลดออก

 • ในเดือนที่ยื่นใบลาออกห้ามลาพักร้อนหรือลากิจ ถ้าลาจะถูกหัก1แรงตามจำนวนวันที่ลา
 • การลาออกต้องแจ้งออกอย่างน้อย 30วัน และเขียนใบลาออกไม่เช่นนั้นจะถือว่าการลาออกไม่สมบูรณ์
 • การลาออกที่ไม่แจ้งลาออกและไม่เขียนใบลาออกจะถือว่าลาออกไม่สมบูรณ์ และไม่ได้เบี้ยประกันตนคืน
 • ในเดือนที่ยื่นใบลาออกต้องเคลียร์งานที่ค้างอยู่ใหม่เสร็จ จึงถือว่าลาออกสมบูรณ์
 • ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการลาออกกระทันหันโดยไม่แจ้ง บริษัทจะฟ้องร้องกับลูกจ้างที่ลาออกกะทันหันและไม่มีใบลาออก
 • พนักงานที่ถูกปลดออกถ้ามีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จะถูกเรียกค่าเสียหายย้อนหลังโดยเป็นไปตามกฏหมายกำหนด
 • ลาออกโดยไม่แจ้ง บริษัทจะแจ้งสนง.กรมแรงงานและประกันสังคมเป็นสถานะปลดออก มีผลให้ใช้สิทธิ์รับเงินคนว่างงานไม่ได้
 • การปลดออก กรณีไม่มาทำงานหรือติดต่อไม่ได้และไม่แจ้งเกิน3วัน หรือจงใจทำผิด บกพร่องต่อหน้าที่ หรือทำผิดกฏบริษัทอย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจากหัวหน้างาน

วันหยุดและสวัสดิการ

 • วันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทเป็นผู้กำหนด จะแจ้งให้ทราบในระบบ
 • เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์4วันขึ้นไป ห้ามลากิจ-พักร้อน ถ้าลาจะถูกหักค่าแรงตามวันที่หยุดเพิ่ม
 • การจ่ายเงินเดือน จะจ่ายทุกสิ้นเดือน และจะโอนเข้าบัญชีที่เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้น
 • สามารถซื้อสินค้าของบริษัทได้ในราคาตัวแทนจำหน่าย

สิทธิ์การลาบวช

 1. ลาได้เฉพาะผู้ชาย ครั้งละไม่เกิน15วัน ถ้าเกินกว่านั้น จะหักเงินค่าแรงตามจำนวนวันที่ลาเพิ่ม

สิทธิ์การลาคลอด

 1. ต้องเป็นพนักงานประจำที่บรรจุแล้ว
 2. สามารถลาคลอดได้90วัน
 3. ได้รับเงินชดเชย 45วันเมื่อลาคลอด ตามฐานเงินเดือน
 4. เงินชดเชยจะแบ่งเป็น2เดือน โดยจ่ายให้เดือนถัดไปนับจากเดือนที่ลา
  1. เดือนแรกได้รับเงินเดือน 30วัน ในวันสิ้นเดือน
  2. เดือนที่สองได้รับเงินเดือน 15วัน ในวันสิ้นเดือน

หมายเหตุ : ก่อนเข้าทำงานพนักงานต้องแจ้งก่อนว่าตั้งครรภ์หรือไม่โดยมีใบรับรองการตรวจครรภ์ประกอบการสมัคร เพราะถ้าตั้งครรภ์บริษัทจะรับเป็นบางกรณี และถ้าตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงานหรือทราบภายหลังจะถือว่าไม่ผ่านทดลองงานโดยอัตโนมัติ

การขึ้นเงินเดือนและโบนัส

 1. การขึ้นเงินเดือน พิจารณาตามความสามารถไม่ใช่ระยะเวลาที่ทำงาน
 2. โบนัสรายปี พิจารณาตามผลกำไรของบริษัทในปีนั้นๆ และจำนวนการลาทั้งหมด
 3. พนักงานที่ไม่ได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือนและไม่ได้รับโบนัส
  1. พนักงานทดลองงาน และยังทำงานไม่ถึง1ปี
  2. ลาป่วย-ลาคลอด/ลาบวช เกิน12วันต่อปี
  3. พนักงานที่มาสายมากกว่า60ครั้งต่อปี
  4. พนักงานที่ถูกเตือนเกิน 2ครั้งต่อปี

กฏระเบียบและค่าปรับในออฟฟิตและโรงงาน (สีแดง=กฏระเบียบร้ายแรง)

 1. ห้ามพาบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเว็ณผลิตสินค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาติแล้วเท่านั้น
 2. ห้ามทำงานพิเศษอื่นๆในเวลางานจนทำให้งานหลักที่ทำอยุ่เสียหรือได้รับผลกระทบ ไม่เช่นนั้นจะถูกเชิญออก
 3. ห้ามนำข้อมูลสำคัญภายในไปแพร่งพายบอกต่อกับบุคคลภายนอก เช่นขั้นตอนการผลิตหรือสูตรสินค้า หรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆของลูกค้า มีโทษไล่ออกและดำเนินคดี
 4. มีพฤติกรรมการโกงต่างๆ เช่น โกงบิล เขียนตัวเลขใหม่ในบิลเอง ออกใบเสนอราคาเองโดยไม่ใช้ของบริษัทหรือใบหลอก ออกใบสั่งซื้อโดยเป็นราคาที่เตี้ยมกับSupplier หรือนำสารของบริษัทไปขาย หรือแอบเอาสินค้าของบริษัทไปขาย มีโทษไล่ออกและดำเนินคดีเท่านั้น
 5. พนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฏหมายหรือกฏของสังคมที่ส่งผลร้ายกระทบต่อการทำงานและผลกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัท
  โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาตามความเป็นจริง จะถูกโดนลงโทษ ตักเตือน / ลดเงินเดือน / ไล่ออก / ฟ้องร้องคดีความ

  • ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฏหมาย ในสถานที่ต่างๆและถูกถ่ายคลิปลงSocial facebook IG
  • ทำผิดกฏหมาย มีคดีความต่างๆในขณะที่ยังเป็นพนักงาน แม้สืบทราบทีหลังก็จะมีผลลงโทษตามพิจารณา
  • พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมหรือ พฤติกรรมรุนแรงต่อสังคม เช่น เสพยา ดื่มเหล่าในออฟฟิต เป็นต้น
  • พฤติกรรมก้าวร้าวต่อหัวหน้างาน ที่แสดงออกทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในสื่อOnlineต่างๆและการพูดคุย
  • จงใจทำความผิด หรือสมรู้ร่วมคิด หรือช่วยพนักงานคนอื่นๆปกปิดความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
  • จงใจขั้นคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหรือตั้งใจทำให้งานที่รับผิดชอบผิดพลาด
 6. แผนกต่างๆต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของแต่ละแผนกที่ได้ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งคัด
 7. บทลงโทษและการหักค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน หัวหน้างานเป็นคนพิจารณา
 8. การขายสินค้าของบริษัทต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หัวข้อ บทลงโทษ
1 ห้ามเล่นเกมส์ ดูหนัง เล่นไลน์ ดูซีรีย์หรือเล่นกันในบริเวณที่ทำงาน 50฿/ครั้ง
2 ห้ามโหลดบิตและโหลดหนังในออฟฟิต 50฿/ครั้ง
3 ห้ามสูบบุหรี่นอกบริเวณที่กำหนดไว้ให้สูบ 50฿/ครั้ง
4 ห้ามถ่ายรูปเล่นในโซนผลิต ยกเว้นถ่ายรูปกระบวนการผลิตให้ลูกค้าหรือได้รับอนุญาติแล้วเท่านั้น 100฿/ครั้ง หรือตักเตือน
5 ห้ามLog Inเข้าใช้ระบบของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเอง 1000฿/ครั้ง
6 ห้ามกินอาหารบริเวณชั่น3-4 แต่สามารถนำน้ำเข้าไปกินได้ ยกเว้นบริเวณห้องผสมและห้องบรรจุ 50฿/ครั้ง
7. ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณผลิตสินค้ายกเว้นหัวหน้างาน 50฿/ครั้ง
8 ห้ามนำข้อมูลสำคัญไปแพร่งพายบอกต่อกับบุคคลภายนอก เช่นขั้นตอนการผลิตหรือสูตรสินค้า 20%ของเงินเดือน/ครั้ง+เตือน1ครั้ง
9 ห้ามทะเลาะวิวาทหรือต่อยตีกันในที่ทำงาน หัก1แรง+เตื่อน1ครั้งหรือไล่ออก
10 ห้ามมีเรื่องเชิงชู้สาวกันในที่ทำงาน จีบกันได้แต่ห้ามผิดจริยธรรม หัก1แรง+เตื่อน1ครั้งหรือไล่ออก
11 ห้ามกินอาหารนอกเวลาพักโดยไม่มีเหตุสมควร 50฿/ครั้ง
12 บริเวณชั้น2ที่ใช้กินอาหาร ต้องเก็บขยะทิ้งถังขยะด้านหลังทุกครั้งถ้ามีเศษขยะจะถูกหักเงิน 50฿/ครั้ง ทุกคนที่ใช้พื้นที่
13 ฝ่ายผลิต พักเบรคและกลับมาห้องทำงานเกิน15.20น. จะถูกหักเงิน (หัวหน้าPเป็นคนตรวจ) 50฿/10นาที
     

กฏระเบียบเพิ่มเติมแต่ละแผนก

1.กฏระเบียบแผนกSD (Sale)

2.กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกRD เครื่องสำอาง / Ps หัวหน้าฝ่ายผลิต

3.กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกPD จัดซื้อ-คลังสินค้า / QA-QC

4.กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก Productionผลิตสินค้า

Share