กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก Productionผลิตสินค้า

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก Productionผลิตสินค้า

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30น. พักเที่ยง 12.00-13.00น.
 • เสาร์ 9.00-16.30น. พักเที่ยง 12.00-13.00น.
 • ฝ่ายผลิต พักเบรคได้เวลา 15.00-15.15น. และกลับถึงห้องทำงานไม่เกิน15.20น. ยกเว้นวันเสาร์ไม่มีพักเบรค
 • เข้างานสายไม่เกิน20ครั้งต่อเดือน และไม่เกิน60ครั้งต่อปี

การทำOT รับผิดชอบร่วมกันทั้งแผนก (80฿/ชม.)

 1. การทำโอทีหัวหน้างานจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย1ชม.
 2. บังคับการทำOT โดยจะกำหนดจำนวนคนทำและจำนวนชม.ก่อนทำเสมอ
 3. บังคับการทำOT ถ้ามีจำนวนคนทำไม่ครบจะหักเงินทั้งแผนก2%จากฐานเงินเดือน คนที่ทำจะไม่ถูกหัก
  • ตัวอย่าง ทั้งแผนกมี10คน วันนี้ต้องการคนทำOT5คน แต่มีคนทำจริงแค่3คน ที่เหลืออีก7คนจะถูกหักเงิน2%
  • ตัวอย่าง ทั้งแผนกมี10คน วันนี้ต้องการคนทำOT5คน แต่มีคนทำจริงแค่5คน จะไม่ถูกหักเงิน
  • ตัวอย่าง ถ้านายAมีฐานเงินเดือน 12000บาท ไม่ได้ทำOT และจำนวนคนไม่ครบ นายAจะถูกหัก 240บาทในวันนั้น
  • ตัวอย่าง ถ้านายBมีฐานเงินเดือน 15000บาท ไม่ได้ทำOT และจำนวนคนไม่ครบ นายBจะถูกหัก 300บาทในวันนั้น

รางวัลพิเศษ

 1. แผนกProduction โบนัสAll Sale 0.5%จากยอดขายทั้งหมด **พนักงานทดลองงานไม่ได้**
  • เช่น ยอดขายในเดือนนี้ทั้งหมด 1,000,000บาท 0.5%=5000บาท ถ้าแผนกProductionมี8คน จะเฉลี่ยได้คนละ 625บาท/คน

ไม่ได้รางวัลพิเศษในกรณีใดบ้าง?

 1. ทำผิดกฏระเบียบร้ายแรงบริษัท (กฏสีแดง)
 2. เช็คชื่อไม่ครบตามเวลา / สแกนลายนิ้วมือ
 3. มาสายเกิน10ครั้ง/เดือน
 4. ลากิจเกิน3วัน/เดือน
 5. ลาป่วยเกิน6วัน/เดือนรวมลาคลอด
 6. ถูกตักเตือนหรือทำผิดร้ายแรงในเดือนนั้นๆ
 7. ขาดงานในเดือนนั้นๆ โดยไม่ได้แจ้ง

 

Share