กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกGD กราฟฟิกออกแบบ

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกGD กราฟฟิก

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ เข้างาน 08.00 / พัก 12.00-13.00น. / เลิกงาน 16.30น.
 • เสาร์  เข้างาน 08.00 /.พักเที่ยง 12.00-13.00น. / เลิกงาน 15.30น.
  • เช้า เข้างานก่อน 8.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
  • บ่าย เข้างานก่อน 13.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
 • หยุดทุกวันเสาร์ที่1และ3 ของเดือน

รางวัลพิเศษ

 1. ทุกแผนกในบริษัทยกเว้นSD,PM ได้โบนัสAll Sale 1%จากกำไรในเดือนนั้น **พนักงานทดลองงานไม่ได้**
  • เช่น กำไรในเดือนนั้นทั้งหมด 1,000,000บาท 1%=10,000บาท ถ้าทั้งหมดมี12คน จะเฉลี่ยได้คนละ 834บาท/คน
  • โบนัสAll sale จะออกทุกวันที่ 10-15ของเดือน (ออกวันไหนก็ได้)

ไม่ได้รางวัลพิเศษในกรณีใดบ้าง?

 1. มาสายเกิน5ครั้ง/เดือน
 2. ลาป่วยเกิน3วัน/เดือนรวมลาคลอดและลาบวช
 3. ลาพักร้อน+ลากิจ+ลาเสียเงินรวมกันเกิน3วัน/เดือน
 4. ไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานเกิน2ครั้ง/เดือน
 5. ถูกตักเตือนหรือขาดงานในเดือนนั้น
 6. ทำผิดกฏระเบียบร้ายแรงบริษัท (กฏสีแดง)

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ ฝ่ายออกแบบ (GD)

 1. ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น โลโก้ กล่อง ฉลากตามความต้องการของลุกค้า
 2. ประสานงานกับฝ่ายSALE และลูกค้า เพื่อการออกแบบที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
 3. ออกแบบสื่อต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดูแลการผลิตและสั่งซื้อฉลาก , กล่อง ให้ตรงตามสเปคที่ต้องการ
 5. ตรวจเช็ตสเปคความถูกต้องของฉลาก กล่องได้เบื้องต้นก่อนส่งให้ฝ่ายผลิต
 6. ตามเรื่องฉลาก กล่องและส่งเครมของที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดสเปคได้
 7. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด