Specials Package เลือกแบบตัวหนังสือ

3.เลือกแบบตัวหนังสือเพื่อออกแบบโลโก้ของคุณ

5ขั้นตอนสั่งผลิตแพ็คเก็จพิเศษ

1.เลือก สูตรและจำนวน

  • สูตรที่มี Specials Package ในด้านล่างสุด
  • เลือกสูตรผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และเลือกจำนวนการสั่งผลิตตามเรทราคาในตาราง
  • สั่งผลิต 500ชิ้น ขึ้นไป สามารถสั่งผลิตกล่องได้ ในราคาใบละ16บาทต่อกล่อง
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าขนส่งและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

2.เลือก บรรจุภัณฑ์ (ตามรหัส) คลิ๊ก!

  • ถ้าลูกค้าไม่เอาบรรจุภัณฑ์ตามแบบที่กำหนดไว้ราคาจะลดลง ดูในหน้าบรรจุภัณฑ์
  • ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากฉลากสติ๊กเกอร์เป็น สกรีนบรรจุภัณฑ์ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าสกรีนทั้งหมด

3.เลือก แบบตัวหนังสือโลโก้ (ตามแบบ)

  • ถ้าลูกค้าไม่เลือกตามแบบที่กำหนดไว้และกำหนดฟร้อนท์มาเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500บาท

4.เลือก รูปแบบโลโก้ (ตามแบบ) คลิ๊ก!

  • ถ้าลูกค้าไม่เลือกตามแบบที่กำหนดไว้และต้องการให้ออกแบบใหม่ มีค่าใช้จ้ายเพิ่ม 1000บาทต่อ1โลโก้

5.ตั้งชื่อแบรนด์สินค้าของคุณ คลิ๊ก!

  • ลูกค้าตั้งเฉพาะชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้าทางโรงงานจะเป็นผู้ตั้งให้เพื่อความรวดเร็วและถูกหลักของ อย.

 

Share